Ładowanie...

Raporty bieżące

2023

Wybierz rok
ESPI 16/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Oddalenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do spraw szczególnych (2023-11-15 godz. 10:19:01)
100 KB
2023-11-15
RB EBI 16/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2023 r. (2023-08-07 godz. 15:17)
132 KB
2023-08-07
RB ESPI 15/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie w obradach ZWZ (2023-08-02 godz. 14:23)
137 KB
2023-08-02
RB EBI 15/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Treść uchwał podjętych po przerwie w obradach ZWZ (2023-07-27 godz. 15:44)
671 KB
2023-07-27
RB EBI 14/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta (2023-07-27 godz. 15:35)
207 KB
2023-07-27
RB EBI 13/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (2023-07-21 godz. 13:58)
91 KB
2023-07-21
RB ESPI 14/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 30.06.2023 (2023-07-06 godz. 13:10)
108 KB
2023-07-06
RB EBI 12_2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Incydentalne naruszenie dobrych praktyk (2023-07-04 godz. 16:58)
101 KB
2023-07-04
RB EBI 11/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki (2023-07-04 godz. 16:50)
423 KB
2023-07-04
RB ESPI 13/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie postanowienia o umorzeniu śledztwa (2023-07-03 godz. 17:46)
116 KB
2023-07-03
RB EBI 9/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Treść uchwał podjętych przez ZWZ przed przerwą (2023-06-30 godz. 23:25)
2,6 MB
2023-06-30
RB EBI 8/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ Spółki (2023-06-30 godz. 21:45)
99 KB
2023-06-30
RB EBI 10/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta (2023-06-30 godz. 23:35)
101 KB
2023-06-30
EBI 7/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (2023-06-30 godz. 09:34)
93 KB
2023-06-30
EBI 6/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Rezygnacje członków RN (2023-06-26 godz. 15:39)
92 KB
2023-06-26
ESPI 12/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Chełmski Rower Miejski (2023-06-21 godz. 16:26)
137 KB
2023-06-21
RB ESPI 11/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza (2023-06-12 godz. 21:31)
144 KB
2023-06-12
RB EBI 5/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza (2023-06-23 godz. 21:30)
145 KB
2023-06-12
RB ESPI 9/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powzięcie informacji o podtrzymaniu przez sąd decyzji referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych (2023-05-08 godz. 12:37)
130 KB
2023-05-08
RB ESPI 8/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie aneksu do umowy z Benefit Systems S.A. (2023-04-14 godz. 13:06)
131 KB
2023-04-14
ESPI 7/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa (2023-04-11 godz. 20:25)
133 KB
2023-04-11
RB ESPI 6/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie od pełnomocnika Emitenta odpisu wyroku w sprawie z powództwa OMGGS z siedzibą w Gdańsku (2023-04-07 godz. 10:55)
140 KB
2023-04-07
RB ESPI 5/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji (2023-03-16 godz. 17:38)
136 KB
2023-03-16
RB ESPI 4/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. (2023-03-16 godz. 14:55)
138 KB
2023-03-16
RB ESPI 3/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego (2023-02-16 godz. 15:25)
128 KB
2023-02-16
RB ESPI 2_2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu „Warszawski Rower Publiczny” (2023-02-03 godź. 23:40)
146 KB
2023-02-03
RB EBI 1/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku (2023-01-31 godz. 10:20)
117 KB
2023-01-31
ESPI 1/2023 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie (2023-01-25 godź. 16:20)
108 KB
2023-01-25
RB ESPI 45/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy z miastem Białystok (2023-01-17 godź. 15:43)
110 KB
2023-01-17