Ładowanie...

Raporty bieżące

2022

Wybierz rok
RB ESPI 44/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wybór oferty Nextbike Polska S.A. w postępowaniu „Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa” (2022-12-28 godz. 17:19)
118 KB
2022-12-28
RB ESPI 43/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uzupełnienie raportu ESPI nr 41/2022 o zawarciu aneksu (2022-12-28 godz. 09:26)
151 KB
2022-12-28
RB ESPI 42/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie zawiadomienia o zakończeniu stanu pośredniego nabycia akcji Spółki (2022-12-27 godz. 19:00)
103 KB
2022-12-27
RB ESPI 41/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE następcy prawnego Nextbike GmbH (2022-12-27 godz. 18:51)
96 KB
2022-12-27
RB EBI 27/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (2022-12-27 godz. 18:28)
107 KB
2022-12-27
RB ESPI 40/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy z Gminą Wrocław (2022-02-11 godz. 18:15)
146 KB
2022-11-02
RB ESPI 39/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - stwierdzenie przyjęcia układu (2022-10-14 godz. 17:14)
108 KB
2022-10-14
RB ESPI 38/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wybór oferty Emitenta w postępowaniu "Uruchomienie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu" (2022-09-30 godz. 20:47)
273 KB
2022-09-30
RB ESPI 37/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - wyniki głosowania nad układem (2022-09-22 godz. 15:14)
115 KB
2022-09-22
RB ESPI 36/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Alior Bank S.A. (2022-09-01 godz. 17:25)
162 KB
2022-09-01
RB ESPI 35/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie Aneksu nr 16 do Umowy Standstill (2022-08-29 godz. 21:23)
141 KB
2022-08-29
RB ESPI 34/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie Aneksu nr 15 do Umowy Standstill
114 KB
2022-08-19
RB 33/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia (2022-08-04 godz. 12:36)
320 KB
2022-08-04
RB 32_2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - oddalenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta ds szczególnych (2022-08-04 godz. 10:03)
110 KB
2022-08-04
RB ESPI 31/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Aneks Standstill
112 KB
2022-07-29
RB ESPI 30_2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
143 KB
2022-07-18
RB ESPI 29/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zatwierdzenie spisu wierzytelności
104 KB
2022-07-06
RB EBI 24/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Incydentalne naruszenie dobrych praktyk
102 KB
2022-07-06
RB EBI 23/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Odpowiedzi udzielone akcjonariuszowi poza WZ
116 KB
2022-07-06
RB ESPI 28/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
110 KB
2022-07-05
RB EBI 22/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uchwały podjęte podczas ZWZ Spółki 30.06.2022
527 KB
2022-07-01
RB ESPI 27/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - aneks_umowy_licencyjne (2022-06-30 godz. 16:54)
104 KB
2022-06-30
RB ESPI 26/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - aneks_standstill nr 13 (2022-06-30 godz. 16:28)
146 KB
2022-06-30
RB ESPI 25/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Spółki
95 KB
2022-06-29
RB EBI 21/2022 - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Uzupełnienie raportu bieżącego EBI 20/2022 dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza
99 KB
2022-06-29
RB ESPI 24_2022 Nextbike S.A. w restrukturyzacji - złożenie aktualizacji propozycji układowych (2022-06-28 godz. 18:54)
297 KB
2022-06-28
RB ESPI 23/2022 - Powzięcie przez Spółkę informacji o podpisaniu przez Nextbike GZM sp. z o.o. umowy z Miastem Stołecznym Warszawa na usługę „Warszawski Rower Publiczny”
103 KB
2022-06-22
RB ESPI 22/2022 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza
1,3 MB
2022-06-13
RB EBI 20/2022 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Spółki
1,3 MB
2022-06-13
RB EBI 19/22 - Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
111 KB
2022-06-13
RB ESPI 21/2022 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
1,3 MB
2022-06-10
RB EBI 18/2022 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
1,3 MB
2022-06-10
RB ESPI 20/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji-zwolanie zwyczajnego walnego zgromadzenia (2022-06-03 godz. 13:27)
1,3 MB
2022-06-03
RB EBI 17/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji-zwolanie zwyczajnego walnego zgromadzenia (2022-06-03 godz. 13:09)
1,3 MB
2022-06-03
RB ESPI 19/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji (2022-06-01 godz. 18:52)
347 KB
2022-06-01
RB ESPI 18/2022_Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - zmiana postanowienia o sposobie głosowania nad układem (2022-05-27 godz. 13:32)
151 KB
2022-05-27
RB ESPI 17/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia (2022-05-24 godz. 17:34)
327 KB
2022-05-24
RB ESPI 16/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji wykaz 5% (2022-05-19 godz. 13:14)
139 KB
2022-05-19
RB EBI 15/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - treść podjętych uchwał po przerwie (2022-05-13 godz. 15:25)
304 KB
2022-05-13
RB EBI 14/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - powołanie członków Rady Nadzorczej (2022-05-13 godz. 15:05)
395 KB
2022-05-13
RB ESPI 15/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - złożenie oferty w modelu ser. (2022-05-05 godz. 17:22)
112 KB
2022-05-05
RB ESPI 14/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ (2022-05-04 godz. 14:38)
139 KB
2022-05-04
RB ESPI 13/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - aneks umowy licencyjne (2022-04-29 godz. 18:35)
131 KB
2022-04-29
RB EBI 13/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2022 r. (2022-04-28 godz. 22:13)
636 KB
2022-04-28
RB EBI 12/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia (2022-04-27 godz. 22:43)
106 KB
2022-04-27
RB EBI 11/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - powołanie członka Rady Nadzorczej (2022-04-27, godz. 22:39)
255 KB
2022-04-27
RB EBI 10/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - rezygnacja Pana Yorck H. Richter (2022-04-27 godz. 10:10)
101 KB
2022-04-27
RB EBI 9/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - rezygnacja Pana Włodzimierza Parzydło z funkcji w Radzie Nadzorczej (2022-04-26 godz. 12:38)
100 KB
2022-04-26
RB EBI 8/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - rezygnacja Pana Rafała Federowicza z funkcji w Radzie Nadzorczej (2022-04-26 godz. 12:34)
101 KB
2022-04-26
RB ESPI 12 2022 Nextbike_opinia Zarządu - rewident do spraw szczególnych (2022-04-25 godz. 15:40)
851 KB
2022-04-25
RB ESPI 11/2022_otrzymanie zawiadomienia w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej_Larq Growth (2022-04-15 godz. 15:08)
464 KB
2022-04-15
RB ESPI 10/2022 otrzymanie zawiadomienia w trybie art 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej_Larq SA (2022-04-15 godz. 14:39)
359 KB
2022-04-15
RB ESPI_09/2022_Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane (2022-04-14 godz. 16:01)
122 KB
2022-04-14
RB ESPI_08/2022_Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2022-04-14 godz. 15:51)
290 KB
2022-04-14
RB_ESPI_07/2022_wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ (2022-04-07 godz. 17:55)
1,6 MB
2022-04-07
RB_EBI_7/2022_wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ (2022-04-07 godz. 17:41)
1,6 MB
2022-04-07
RB ESPI 6/2022 Nextbike_Raport ESPI_Aneks_Standstill (2022-03-31 godz. 17:39)
145 KB
2022-03-31
RB ESPI 5/2022_Nextbike_Raport_Aneks_Benefit Systems (2022-03-31 godz. 16:41)
136 KB
2022-03-31
RB ESPI 4/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji_ESPI_NWZ_korekta (2022-03-03 godz. 15:56)
162 KB
2022-03-03
RB EBI 5/2022 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji_EBI_NWZ_korekta (2022-03-03 godz. 15:49)
165 KB
2022-03-03
RB ESPI 3/2022 Raport Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 kwietnia 2022 r. (2022-03-02 godz. 17:21)
984 KB
2022-03-02
RB EBI 4/2022 Raport Zwołanie Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia na 27 kwietnia 2022 r. (2022-03-02 godz. 17:41)
987 KB
2022-03-02
RB EBI 3/2022 - Otrzymanie odpowiedzi na wniosek Emitenta o uzupełnienie i przeredagowanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2022-02-16 godz. 17:21)
410 KB
2022-02-16
RB ESPI 2/2022 - Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (2022-01-31 godz. 18:40)
115 KB
2022-01-31
RB EBI 2/2022 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku (2022-01-11 godz. 16:26)
98 KB
2022-01-11
RB EBI 1/2022 - Informacja o wystąpieniu przez Emitenta do akcjonariusza o uzupełnienie i przeredagowanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2022-01-05 godz. 17:13)
123 KB
2022-01-05
RB ESPI 1/2022 - Powzięcie informacji o wniesieniu przez NB Tricity sp. z o.o. pozwu o zapłatę przeciwko Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dot. systemu MEVO) (2022-01-04 godz. 14:46)
111 KB
2022-01-04