Ładowanie...

Raporty bieżące

2021

Wybierz rok
RB ESPI 9/2021 - Aktualizacja informacji zamieszczonych w raporcie ESPI nr 8_2021 dot. wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną od Emitenta - NB Tricity sp. z o.o (2021-02-25, godz.16:34)
108 KB
2021-02-25
RB EBI 3/2021 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta(29.01.2021, godz.21:21)
103 KB
2021-01-29
RB ESPI 8/2021 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Spółkę Zależną - NB Tricity sp. z o.o (26.01.2021, godz.18:33)
105 KB
2021-01-26
RB ESPI 7/2021 otrzymanie oświadczenia o utracie wyłączności licencji (26.01.2021, godz.18:18)
129 KB
2021-01-26
RB ESPI 6/2021 Zawarcie porozumienia z miastem Oulu w Finlandii (21.01.2021, godz. 16:29)
126 KB
2021-01-21
RB EBI 2/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku (20.01.2021, godz. 14:48)
108 KB
2021-01-20
RB ESPI 5/2021 Zawarcie umowy z Miastem Stołecznym Warszawa (Warszawski Rower Publiczny)(15.01.2021)
149 KB
2021-01-15
RB ESPI 4/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej (15.01.2020, godz.16:50)
2,0 MB
2021-01-15
RB ESPI 3/2021 Piąte - ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)(14.01.2021, godz. 13:32)
131 KB
2021-01-14
RB EBI 1/2021 Piąte - ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych) (14.01.2021, godz. 13:23)
114 KB
2021-01-14
RB ESPI 2/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy (12.01.2021, godz. 14:59)
1,7 MB
2021-01-12
RB ESPI 1/2021 wybór oferty Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji (05.01.2021, godz. 14:15)
104 KB
2021-01-05