Ładowanie...

Raporty bieżące

2024

Wybierz rok
ESPI 17/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie przez Spółkę porozumienia z Tier Mobility SE, Larq S.A. oraz Larq Growth Fund I FIZ (2024-06-11 godz. 23:30:31)
70 KB
2024-06-11
ESPI 16/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Oddalenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do spraw szczególnych przez sąd (2024-06-05 godz. 23:58:05)
94 KB
2024-06-05
RB EBI 9/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (2024-05-31 godz. 19:45:27)
1,1 MB
2024-05-31
ESPI 15/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku (2024-05-31 godz. 19:39:34)
1,1 MB
2024-05-31
ESPI 14/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Aneks do umowy podwykonawczej z Nextbike GZM (2024-05-20 godz. 23:38:43)
111 KB
2024-05-20
ESPI 13/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie (2024-05-13 godz. 21:28:00)
3,5 MB
2024-05-13
ESPI 12/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie (2024-05-13 godz. 21:23:59)
246 KB
2024-05-13
ESPI 11/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (2024-05-13 godz. 20:58:56)
84 KB
2024-05-13
RB ESPI 9_2024_Nextbike Polska w restrukturyzacji - otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w liczbie głosów Spółki stron porozumienia (2024-04-09 godz. 14:57)
391 KB
2024-04-09
RB ESPI 10_2024_Nextbike w restrukturyzacji - otrzymanie zawiadomienia od Funduszu (2024-04-09 godz. 15:06)
569 KB
2024-04-09
EBI 7/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zasady ładu korporacyjnego (2024-03-29 godz. 14:59:00)
264 KB
2024-03-29
RB ESPI 8/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych (2024-03-21 godz. 15:42:00)
126 KB
2024-03-21
RB ESPI 7/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych (2024-03-19 godz. 18:39:00)
131 KB
2024-03-19
RB EBI 5/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Otrzymanie odpisu pozwu (2024-03-19 godz. 18:23:00)
110 KB
2024-03-19
RB ESPI 6/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - zawarcie umowy z miastem Łódź (2024-03-06 godz. 15:34)
174 KB
2024-03-06
EBI 4/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powołanie Przewodniczącego oraz Sekretarza i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (2024-03-01 godz. 16:40:00)
102 KB
2024-03-01
ESPI 5/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy z miastem Koszalin (2024-02-28 godz. 16:20:00)
137 KB
2024-02-28
ESPI 4/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. (2024-02-23 godz. 17:43:00)
121 KB
2024-02-23
ESPI 3/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wykaz 5% na NWZ (2024-01-12 godz. 13:21:00)
109 KB
2024-01-12
ESPI 2/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powołanie Członków Zarządu Emitenta do Zarządu Nextbike GZM (2024-01-10 godz. 18:31:00)
126 KB
2024-01-10
EBI 3/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta (2024-01-10 godz. 15:54:30)
403 KB
2024-01-10
EBI 2_2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Treść podjętych uchwał NWZ 10.01.2024 (2024-01-10 godz. 15:46:30)
170 KB
2024-01-10
EBI 1/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku (2024-01-08 godz. 13:07:00)
109 KB
2024-01-08
RB ESPI 1/2024 Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Nieprawomocna decyzja Prezesa UOKiK (2024-01-04 godz. 17:11:00)
104 KB
2024-01-04