Ładowanie...

Raporty bieżące

2019

Wybierz rok
RB ESPI 9/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (03.07.2019, godz. 22.17)
955 KB
2019-07-03
RB EBI 11/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (03.07.2019, godz. 22.20)
956 KB
2019-07-03
RB ESPI 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2019 (28.06.2019, godz. 11.32)
80 KB
2019-06-28
RB EBI 10/2019 Treść podjętych uchwał na ZWZ w dniu 27.06.2019 (27.06.2019, godz. 21.31)
701 KB
2019-06-27
RB EBI 09/2019 Zmiany w Składzie Rady Nadzorczej Spółki (27.06.2019, godz. 20.13)
300 KB
2019-06-27
RB EBI 8/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (26.06.2019, godz. 19.59)
63 KB
2019-06-26
RB EBI 7/2019 Zmiany w Zarządzie Emitenta (11.06.2019, godz. 21.24)
135 KB
2019-06-11
RB ESPI 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (31.05.2019, godz. 10.31)
3,8 MB
2019-05-31
RB EBI 6/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (31.05.2019, godz. 10.15)
3,8 MB
2019-05-31
RB ESPI 6/2019 Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta NEXTBIKE POLSKA S.A. (22.05.2019, godz. 12:23)
256 KB
2019-05-22
RB ESPI 5/2019 - Zawarcie istotnej umowy (26.04.2019, godz. 15:50)
73 KB
2019-04-26
RB EBI 4/2019 – Zmiany w Zarządzie Emitenta (15.04.2018, godz. 22:25)
56 KB
2019-04-15
RB EBI 3/2019 – Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta (01.04.2019, godz. 14:45)
54 KB
2019-04-01
RB ESPI 3/2019 – Zawarcie istotnej umowy (21.03.2019, godz. 20:15)
98 KB
2019-03-21
RB ESPI 2/2019 - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (30.01.2019, godz. 13:02)
102 KB
2019-01-30
RB ESPI 1/2019 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (25.01.2019, godz. 17:51)
98 KB
2019-01-25
RB EBI 1/2019 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019 (22.01.2019, godz. 13:28)
59 KB
2019-01-22