Ładowanie...

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za rok 2020

I kwartał 2020 roku 29 czerwca 2020 r.
II kwartał 2020 roku 14 sierpnia 2020 r.
III kwartał 2020 roku 16 listopada 2020 r

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
20 marca 2020 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za rok 2019

I kwartał 2019 roku 15 maja 2019
II kwartał 2019 roku 14 sierpnia 2019
III kwartał 2019 roku 14 listopada 2019

 

Rozszerzony skonsolidowany raport roczny za rok 2018
21 marca 2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Jednostkowe raporty kwartalne za rok 2018
IV kwartał 2017 roku 21 marca 2018 
I kwartał 2018 roku 15 maja 2018
II kwartał 2018 roku 14 sierpnia 2018
III kwartał 2018 roku    14 listopada 2018 

 

Jednostkowy raport roczny za rok 2017
21 kwietnia 2018 

 

 

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Jednostkowe raporty kwartalne za rok 2017
III kwartał 2017 roku 14 listopada 2017