Ładowanie...

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Jednostkowe raporty kwartalne za rok 2018
I kwartał 2018 roku 15 maja 2018 
II kwartał 2018 roku 14 sierpnia 2018 
III kwartał 2018 roku    14 listopada 2018 

 

Jednostkowy raport roczny za rok 2017
21 marca 2018 

 

 

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Jednostkowe raporty kwartalne za rok 2017
III kwartał 2017 roku 14 listopada 2017